کتب علمی

کتب علمی

1399/03/13 در ساعت 15:04:38

کتاب بیوفن2 نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA

ویژه مدرسان و کارگاه های تخصصی زیست فناوری

ادامه مطلب
کتاب بیوفن2 نشانگرهای مولکولی مبتنی بر DNA
1399/03/13 در ساعت 14:32:21

کتاب بیوفن 1- مهارت زیست فناوری (ریز ازدیادی)

ویژه مدرسان و کارگاه های تخصصی دانش آموزان

ادامه مطلب
کتاب بیوفن 1- مهارت زیست فناوری (ریز ازدیادی)
1399/03/13 در ساعت 13:55:11

کتاب میکروب ها و نقش آنها در زیست فناوری

مناسب برای دانش آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم

ادامه مطلب
کتاب میکروب ها و نقش آنها در زیست فناوری
0%