کتب علمی

کتب علمی

1398/11/29 در ساعت 19:32:19

آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن (ویژه معلمان و علاقه مندان)

کتاب حاضر علاوه بر فراهم آوردن زمینه آشنایی با علم بیوانفورماتیک، کاربردهای آن را نیز در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب
آشنایی با بیوانفورماتیک و کاربردهای آن (ویژه معلمان و علاقه مندان)
1398/11/22 در ساعت 09:30:31

تاریخچه زیست فناوری (متناسب برای تمام مقاطع)

تاریخچه مصور شکل گیری و توسعه زیست فناوری

ادامه مطلب
تاریخچه زیست فناوری (متناسب برای تمام مقاطع)
1398/11/22 در ساعت 09:14:16

آشنایی با کاربردهای زیست فناوری (ویژه دانش آموزان متوسطه دوم، معلمان و علاقه مندان)

در این کتاب سعی شده است مهمترین کاربردهای زیست فناوری معرفی شوند

ادامه مطلب
آشنایی با کاربردهای زیست فناوری (ویژه دانش آموزان متوسطه دوم، معلمان و علاقه مندان)
0%