1398/09/13 در ساعت 16:07:08

سلول های بنیادی ، سازندگان بدن

سلول های بنیادی سلول هایی با توانایی بازسازی و تکثیر می باشند

سلول های بنیادی ، سازندگان بدن

سلول های بنیادی سلول هایی با توانایی بازسازی و تکثیر می باشند

همچنین این سلول ها به صورت هوشمند قابلیت تبدیل به سلو ل های خاص و بافتهای دیگر در بدن را دارند.

نقش سلول های بنیادی ، جایگزینی سلول های جدید به جای سلول های قدیمی، مرده و آسیب دیده می باشد. هنگامی که سلول های بنیادی در بدن ما کاهش می یابند , تعداد سلول های قدیمی در حال مرگ نسبت به سلول های جوان بیشتر خواهد شد .این امرباعث ظاهر شدن عوارض پیری بالینی می شود.

به همین دلیل درمان با سلولهای بنیادی برای افزایش تعداد سلول های بنیادی در بدن ممکن است به طور بالقوه یک روش جدید برای مبارزه با اثرات پیری باشد .
این سلول ها، بدون در نظر گرفتن منابعشان ،دو ویژگی به شرح زیر را به اشتراک می گذارند:

1. این سلولها دارای توانایی خود نوسازی طولانی مدت یا نا محدود، تحت شرایط کنترل شده می باشند.

2. سلول های بنیادی در هر بافت توانایی تبدیل به سلول های مخصوص آن بافت را دارند .
انواع سلول های بنیادی :
سلولهای بنیادی جنینی : این سلولها معمولا از توده سلولی داخلی بلاستوسیست در مرحله پیش از لانه گزینی در دیواره رحم بدست می آید


سلولهای بنیادی بالغ :این سلول ها در واقع پیش ساز هایی هستند که در اکثر بافت ها وجود دارند از سلول های بنیادی بالغ میتوان به سلول های بنیادی خون ساز و سلول های بنیادی مزانشیمی اشاره کرد

سلولهای بنیادی را میتوان بر اساس توانایی تمایز و تبدیل آنها به سلولهای دیگر به چهار دسته سلول بنیادی همه توان، پرتوان، چندتوان و تکتوان تقسیم کرد:
 همه توان  یا  totipotent : به سلول تخمک و سلولهای جنین در مرحله ۴ سلولی و ۸ سلولی گفته میشود که میتوانند تمام بافتهای بدن و همچنین پردههای آمنیون )درون شامه( و کوریون )برون شامه( و جفت را ایجاد کنند. این سلولها را میتوان از جنینهای چهار یا پنج روزه حاصل از تخمکهایی که با روشهای آزمایشگاهی لقاح داده میشوند به دست آورد و در محیطهای کشت اختصاصی رشد داد. از این رو، سلولهای تمام توان به سلولهای بنیادی جنینی هم معروف هستند.
 پرتوان یا pluripotent : به سلولهایی گفته میشود که میتوانند سلولهای چندین بافت را تولید کنند و کل بافت های یک موجود را بسازند.

 چندتوان یا multipotent : در قسمت های مختلف و در اندام های مختلف بدن وجود دارند که می توانند چند نوع سلول را بسازند مانند سلولهای بنیادی مغز استخوان که قادر به تولید انواع سلولهای مختلف بافت خونی، شامل سلولهای قرمز، سفید، لنفوسیتها و پلاکتها هستند. سلولهای بنیادی موجود در بافتهای مختلف (عصبی، پوست و ...) افراد بزرگسال، در این دسته قرار میگیرند.

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%