1399/02/27 در ساعت 11:10:06

چالشهای منتخب زیست فناوری

باشگاه دانش آموزی زیست فناوری، چالشهای منتخب در حوزه های پزشکی، صنعتی، غذا و دارو، کشاورزی و محیط زیست را اعلام کرد

چالشهای منتخب زیست فناوری

باشگاه دانش آموزی زیست فناوری، چالشهای منتخب در حوزه های پزشکی، صنعتی، غذا و دارو، کشاورزی و محیط زیست را اعلام کرد. بر این اساس دانش آموزان میتوانند هم راستا با چالشهای منتخب باشگاه، اقدام به ایده پردازی، مطالعه و ارائه ایده های خود برای شرکت درمرحله دوم مسابقه ملی نمایند. لازم به ذکر است چالشهای منتخب صرفا جهت راهنمایی دانش آموز اعلام شده اند و از طرف باشگاه دانش آموزی هیچگونه الزامی برای محدود کردن ایده های دانش آموزی وجود ندارد.

برای مشاهده چالشهای منتخب باشگاه در هر حوزه از زیست فناوری، در ادامه روی حوزه مربوطه کلیک کنید:

 

 

 

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%