1399/03/27 در ساعت 13:30:58

شیوه نامه شرکت و ارائه آثار در مسابقه خلق ایده

دبیرخانه مسابقه ملی خلق ایده زیست فناوری، شیوه نامه شرکت در مسابقه و ارائه آثار را منتشر کرده است.

دبیرخانه مسابقه ملی خلق ایده زیست فناوری، شیوه نامه شرکت در مسابقه و ارائه آثار را منتشر کرده است. در این شیوه نامه با فرمت ارسال ایده ها آشنا می شوید. همچنین نمون برگ های لازم برای تکمیل وارسال ایده ها و شاخصهای داوری ایده ها در این شیوه نامه به طور مبسوط معرفی شده اند.  

برای دسترسی به این شیوه نامه کلیک کنید.

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%